Page content

Distributiekosten

Onder distributiekosten verstaat de wetgever: de kosten voor het maken van reclame gericht op advies, het completeren van het dossier ten behoeve van de aanvraag van de offerte en – het ondersteunen van de consument en, indien het een verzekering betreft, de cliënt bij de aanvraag en bij het aangaan van een overeenkomst inzake een financieel product.

Een iets duidelijkere uitleg is; De kosten die in rekening worden gebracht voor de administratieve afhandeling, het opmaken, het vastleggen en verstrekken van de verzekering.