Over ons

Uitvaartverzekeringvergelijken.net is een onderdeel van EVE Media

Op deze website kunnen consumenten gratis verschillende uitvaartverzekeringen onafhankelijk met elkaar vergelijken. Wij geven geen advies. 

Disclaimer

Op de website van uitvaartverzekeringvergelijken.net is deze disclaimer van toepassing. Dat geldt zowel voor de inhoud als voor het gebruik van de website. Als er gebruik wordt gemaakt van de website wordt daarmee de disclaimer geaccepteerd.

Aansprakelijkheid

De website van uitvaartverzekering vergelijken betracht uiterste zorgvuldigheid ten aanzien van de informatieverstrekking op de website. Er kan echter geen absolute garantie worden gegeven ten aanzien van de uitkomsten. Consumenten die gebruikmaken van de informatie en op basis daarvan besluiten nemen, doen dit geheel op eigen risico en voor eigen rekening.

“Mocht je ergens een foutje tegenkomen op de website, dan stellen wij het zeer op prijs als daar melding van wordt gemaakt via onze contact pagina.

Rechten

De rechthebbende of uitvaartverzekering vergelijken behoudt de aanspraak op alle rechten. Dat geldt ten aanzien van de inhoud van de website voor auteursrechten, merkrecht en intellectueel eigendomsrecht. Hier wordt toegerekend, teksten, illustraties, handelsnamen, grafisch materiaal, merken en logo’s.

Bezoekers en gebruikers kunnen geen aanspraak maken op deze rechten. De inhoud mag dan ook alleen gebruikt worden voor doeleinden met een niet-commercieel karakter. Voor het gebruiken van teksten, het overnemen van inhoud, het verspreiden of vermenigvuldigen van de inhoud of voor het op andere wijze ter beschikking stellen aan derden moet schriftelijk toestemming worden gevraagd via de website van uitvaartverzekering vergelijken.

Wijziging

De website uitvaartverzekering vergelijken behoudt zich het recht voor om de inhoud en informatie op de site inclusief de tekst van deze disclaimer te wijzigen. Daarvoor hoeft geen vooraankondiging plaats te vinden.

Het regelmatig raadplegen van de website wordt aangeraden om na te gaan of er zich wijzigingen hebben voorgedaan.

Informatie & Dienstverlening

Is de informatie op de website actueel?

Het komt regelmatig voor dat productvoorwaarden en premies veranderen. Er kan dan ook alleen maar een betrouwbare en juiste vergelijking worden gemaakt als er gebruik wordt gemaakt van actuele gegevens. Uiteraard zorgen wij als uitvaartvergelijker ervoor dat de productinformatie op deze website zo actueel mogelijk is, maar voor de volledigheid van gegevens zijn wij onder meer afhankelijk van de dataleveranciers. Deze moeten namelijk de data aanpassen en ook nieuwe aanbieders toevoegen.

Welke informatie is er beschikbaar op de website van Uitvaartverzekeringvergelijken?

Er wordt op deze website van uitvaartverzekering vergelijken objectieve informatie verstrekt over de financiële producten van Nederlandse aanbieders.

Het komt veelvuldig voor dat er een wijziging plaatsvindt in de gegevens van deze producten. De volledigheid en actualiteit op de website is onder meer afhankelijk van de snelheid waarmee de verschillende onderzoeksbureaus gewijzigde gegevens bekendmaken en nieuwe aanbieders zullen toevoegen. Ons is niet bekend dat er andere bronnen beschikbaar zijn, die uitgebreidere informatie beschikbaar heeft of een meer compleet overzicht kan tonen.

Er zijn overigens verzekeraars en banken die onderzoeksbureaus weigeren inzicht te geven in de premies en tarieven. Het lukt ons vaak om de tarieven en premies rechtstreeks van de verzekeraars en banken te verkrijgen, die wij uiteraard op de website tonen. Toch zijn er ook een paar aanbieders, die hieraan geen medewerking wensen te verlenen. De gegevens van deze partijen kunnen wij dan ook niet in de vergelijkingsopties tonen.

Is de website van uitvaartverzekering vergelijken onafhankelijk?

Deze website is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben met bepaalde banken of uitvaart verzekeraars.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Op onze website kunt u kiezen uit de grote en meest voorkomende verzekeraars.

Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen.