Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de afgesloten verzekering. Als de premie niet of niet op tijd is voldaan dan vervalt in veel gevallen de dekking.

Premie betaling

Veelal is het mogelijk om de premie in verschillende termijnen te betalen. Dit kan per  maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betalen. U betaalt bij een uitvaartverzekering premie tot de einddatum die u heeft afgesproken met de verzekeraar.

Hoeveel premie betaal je?

De premie die u betaalt, blijft tijdens de looptijd hetzelfde als u een vast verzekerd bedrag neemt. Maar bij een gecombineerde of een natura pakket zal hier een indexering op plaats vinden, dat kan welk jaar zijn maar dat is afhankelijk van de stijgende uitvaartkosten die in het pakket zitten.

Bij sommige verzekeringen betaalt u één keer een premie. Dat noemen we een koopsom. Ofwel de koopsom uitvaartverzekering.

Wat is de premie duur van een uitvaartverzekering?

De premie duur is het termijn van hoe lang betaald u de premie voor een uitvaartverzekering. Dit kan verschillend zijn bij veel verzekeraars en let daar goed op. Een uitvaartverzekering zelf kent geen einddatum en zal altijd uitkeren omdat we allemaal eens komen te overlijden.

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering kunt u kiezen hoeveel jaren er premie voor betaald moet worden. De meest gangbare looptijd van premiebetaling is dertig jaar. Andere opties zijn tot uw 65ste of 85ste verjaardag en zelfs levenslang. Bij een langere periode van premiebetaling zal de premie lager uitvallen. Mensen die op latere leeftijd een uitvaartverzekering sluiten moeten vaak een hoge premie betalen doordat ze ouder zijn, maar ook omdat de premiebetaling maximaal tot bijvoorbeeld zeventig jaar kan lopen. De maximale leeftijd om uzelf te verzekeren verschilt ook per verzekeraar.

Wat doet de verzekeraar met de premie?

De verzekeraar gebruikt de premie voor:

  • de uitkering van de verzekering
  • de beheer- en administratiekosten
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Verzeker je tegen de kosten van een uitvaart.